Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει ή δεν λειτουργεί.

Τελευταία ενημέρωση 9/12/2019 12:52 μμ

Αν ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει ή δεν λειτουργεί, ο λαμπτήρας μπορεί να είναι χαλαρός ή ελαττωματικός. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη για να σφίξετε ή να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα.

Όταν αναβοσβήνει ο λαμπτήρας ή η λυχνία LED, μπορεί να είναι ένδειξη πως η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Ελέγξτε την κατάταξη θερμοκρασίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας.

Η σωστή λειτουργία είναι εγγυημένη μόνο για τα προϊόντα κλάσης SN με εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 32°C.

  • Κλάση N = 16-32°C
  • Κλάση SN = 10-32°C
  • Κλάση ST = 18-38°C
  • Κλάση SN/T = 10-38°C
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.