Σχηματίζεται πάγος στο κάτω μέρος του καταψύκτη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 7:24 πμ

Πρόβλημα:

  • Σχηματίζεται πάγος στο κάτω μέρος του καταψύκτη

Ισχύει για:

  • Καταψύκτες 

Επίλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία ψυχρού αέρα σε όλους τους χώρους του καταψύκτη. 

  • Αν έχει φράξει ο εξαερισμός, τότε δεν θα υπάρχει κυκλοφορία ψυχρού αέρα εντός του καταψύκτη.
  • Αφήστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κενό μεταξύ των αντικειμένων, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία ψυχρού αέρα σε όλες τις περιοχές του καταψύκτη.  


2. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες κλείνουν καλά 

Πάγος σχηματίζεται στο κάτω μέρος του καταψύκτη όταν ο ψυχρός αέρας στο εσωτερικό του καταψύκτη αναμιγνύεται με θερμό και υγρό εξωτερικό αέρα  

3. Βεβαιωθείτε ότι το στεγανοποιητικό λάστιχο στην άκρη της πόρτας είναι σωστά τοποθετημένο.  

  • Ελέγξτε ότι οι στεγανοποιήσεις της πόρτας λειτουργούν σωστά κλείνοντας ένα φύλλο χαρτιού στην πόρτα και τραβώντας το προς τα έξω.
  • Εάν μπορείτε να το τραβήξετε έξω χωρίς αντίσταση, οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά και οι στεγανοποιήσεις πρέπει να αντικατασταθούν.
  • Για να αντικαταστήσετε το στεγανοποιητικό λάστιχο, επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.