Σειρά εντοιχιζόμενων μικρού μεγέθους

Δημιουργήστε μια όμορφη κουζίνα με μια σειρά αντίστοιχων εντοιχιζόμενων συσκευών.