• Περιεκτικά και ευκρινή χειριστήρια, για εξοικονόμηση περισσότερου χώρου για μαγείρεμα
  • Άμεση πρόσβαση σε όλα τα χειριστήριά σας - χάρη στον πίνακα επάνω στην εστία
  • Γνωρίζετε πάντα ακριβώς ποια ζώνη είναι ακόμη ζεστή
  • Προστατέψτε τα παιδιά σας από τυχαία ενεργοποίηση της εστίας
  • Η μη ύπαρξη χειριστηρίων σάς παρέχει περισσότερο χώρο για μαγείρεμα
  • Γνωρίζετε πάντα ακριβώς ποια ζώνη είναι ακόμη ζεστή
  • Καθαρή επιφάνεια με ένα πέρασμα
  • Κομψός σχεδιασμός που προσθέτει αντοχή
  • Περιεκτικά και ευκρινή χειριστήρια, για εξοικονόμηση περισσότερου χώρου για μαγείρεμα
  • Άμεση πρόσβαση σε όλα τα χειριστήριά σας - χάρη στον πίνακα επάνω στην εστία
  • Διακόψτε προσωρινά το μαγείρεμα – και αρχίστε ξανά – με ένα άγγιγμα
  • Διαισθητικός έλεγχος του τέλους της διαδικασίας μαγειρέματος