Δύο άνθρωποι χαλαρώνουν στο σαλόνι

Nομικές Πληροφορίες

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέματα νομικής φύσεως.

  • Paper logo
    Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας Electrolux

    Με τη συγκατάθεσή σας και τη χρήση του ιστότοπου ή τη μεταφόρτωση υλικού από τον ιστότοπο, συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

  • Εικονίδιο προσώπου και λουκέτου
    Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    Πληροφορίες για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, το με ποιον τα μοιραζόμαστε και τα δικαιώματα που έχετε, μπορείτε να βρείτε εδώ.