ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: «Σε κάθε επικοινωνία μαζί μας που αφορά προϊόν που έχετε στην κατοχή σας, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο το PNC και το Serial Number» 

 

Για να βρείτε τον αριθμό PNC και SERIAL, ανατρέξτε σε αυτόν τον **οδηγό**