Λειτουργία συσκευής Electrolux με τη φωνητική εντολή "OK Google"

Πιο εύκολο πλύσιμο και στέγνωμα, με λίγες φωνητικές εντολές. Χάρη στην Google, χειρίζεστε τις συσκευές σας μόνο με τη φωνή σας. Αν θέλετε να ξεκινήσετε, να σταματήσετε ή να θέσετε σε παύση τη λειτουργία ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, απλώς πείτε "Ok Google" για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Κατεβάστε την εφαρμογή Google Home

Συνδέστε τη συσκευή στην εφαρμογή Google Home

 • Εικονίδιο συσκευής Google Home
  1
  Ρυθμίστε τη συσκευή Google Home

  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Google Home είναι συνδεδεμένη και λειτουργεί. Αν δεν είναι, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή Google home. Για περαιτέρω βοήθεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
  www.google.com/home

   
 • Wifi εικονίδιο
  2
  Συνέστε τη συσκευή

  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή "My Electrolux Care". Αν δεν είναι, κατεβάστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες. Συνδέστε τη συσκευή και τη συσκευή Google Home στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

   
 • "add" εικονίδια
  3
  Εκκινήστε την εφαρμογή Google Home

  Α. Προσθήκη (στην αρχική οθόνη)

  Β. Ρύθμιση συσκευής

  Γ. Λειτουργία με Google (Έχετε ήδη κάτι ρυθμισμένο;)

 • Electrolux logo
  4
  Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Google Home είναι συνδεδεμένη και λειτουργεί. Αν δεν είναι, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή Google Home. Για περαιτέρω βοήθεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
  www.google.com/home

   

Χειριστείτε τη συσκευή εξ' αποστάσεως

Αφού τεθεί σε λειτουργία η συσκευή, θα μπορείτε να τη χειρίζεστε κάθε φορά μέσω της εφαρμογής Google Home. Αν η συσκευή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο χειρισμός εξ αποστάσεως/η έναρξη με χρονοκαθυστέρηση στη συσκευή για να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή μέσω της εφαρμογής Google Home.

 
 

Ενεργοποιήσετε την έναρξη εξ αποστάσεως

Για να ενεργοποιήσετε την Έναρξη εξ αποστάσεως, ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες του εγχειριδίου χρήστη της συσκευής

• Για την ασφάλειά σας και σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ
 
 

Ρωτήστε τον βοηθό σας

Ξεκινήστε λέγοντας απλώς "Ok Google" και στη συνέχεια πείτε μία από τις ακόλουθες εντολές:

 • Start the washing machine
 • Stop the dryer
 • Pause/Resume the dryer
 • Set washing machine temperature to 30 degree
 • When will the tumble dryer finish?
   

Μία εντολή τη φορά!

Σωστή εντολή:
Για παράδειγμα πέιτε “Ok Google, set the temperature of washing machine to 30 degrees” και στη συνέχεια πείτε “Ok Google, start the washing machine”.

Λάθος εντολή:
Για παράδειγμα, δεν πρέπει να πείτε “OK Google start the washing machine and set temperature to 30 degrees”

Περισσότερα από ένα πλυντήρια ρούχων ή στεγνωτήρια;

Αν έχετε περισσότερα από ένα συνδεδεμένα πλυντήρια ρούχων ή στεγνωτήρια στο Wi-Fi, είναι καλύτερο να τους δώσετε διαφορετικά ονόματα, για να ξέρει η εφαρμογή Google ποιο από αυτά πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Κατά τη σύνδεση της συσκευής στο Electrolux cloud, η εφαρμογή θα προτείνει ένα προεπιλεγμένο όνομα: "washing machine" και έπειτα "washing machine 2". Μπορείτε να μετονομάσετε τη συσκευή στην εφαρμογή της Electrolux και το νέο όνομα θα εμφανιστεί στην εφαρμογή Google Home.

Αν έχετε τις συσκευές σε διαφορετικούς χώρους, μπορείτε να συσχετίσετε τη συσκευή με ένα συγκεκριμένο δωμάτιο στην εφαρμογή Google Home, για να είναι δυνατή η εκτέλεση εντολών όπως "...start the dryer in the bathroom" ή "... start the dryer in the basement".

 

Καταργήστε τη συσκευή σας από την εφαρμογή Google Home

Για να καταργήστε τη συσκευή από τον λογαριασμό σας στο Google:

 • Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home.
 • Επιλέξτε τη συσκευή σας.
 • Πατήστε "Αποσύνδεση Υπηρεσίας" και ακολουθήστε της οδηγίες στην οθόνη.
 • Όταν η κατάργηση ολοκληρωθεί, πατήστε "Done". 
 

Όλα τα δεδομένα των συνδεδεμένων συσκευών αποθηκεύονται σύμφωνα με την Πολιτική ασφαλείας δεδομένων της Electrolux.